0%

کنترل تردد هوشمند

درباره کنترل تردد هوشمند

_

سیستم کنترل تردد هوشمند جهت مدیریت خودکار ورود و خروج افراد یا خودرو ها  طراحی و تولید شده است. در این سیستم با تعریف افراد مجاز به همراه محدوده زمانی مجاز آنها ، امکان کنترل و مانیتور کردن تردد فرد را بدون نیاز به کامپیوتر فراهم می نماید. تفاوت عمده این محصول با کنترل تردد های موجود در قابلیت یکپارچه شدن با سیستم کنترل تردد پارکینگ ، آسانسور و حضور و غیاب می باشد. معماری ساده سخت افزاری و قابلیت های آن باعث کاهش هزینه تجهیزات نسبت به راه کارهای مشابه در ایران می باشد.

کنترل تردد هوشمند

قابلیت ها 

_
  • قابلت استفاده به طور همزمان توسط چند کاربر
  • امکان تعیین سطح دسترسی کاربران
  • امکان تعریف ساختمان های مختلف
  • امکان تعریف اتاق های مختلف
  • امکان تعریف درب ها( آسانسور)
  • امکان تعریف ناحیه های مختلف
  • امکان تعریف شیفت های مختلف کاری
  • امکان اتصال به سیستم پارکینگ
  • ارئه گزارش های مختلف آماری

چند نمونه سیستم کنترل تردد