تیم ما

احسان بهروش

مدیر عامل

کارشناسی ارشد نرم افزا

میلاد مهدیانی

مدیر بازرگانی و فروش

کارشناسی مدیریت

احسان پاکرو

مدیر فنی و برنامه نویس

دکترای نرم افزار

نرگس نجفی

مدیر امور اداری و داخلی

کارشناسی مهندسی نرم افزر

سید صادق سیدی

برنامه نویس و توسعه دهنده وب

کارشناسی علوم کامپیوتر

کامیار مهدیانی

توسعه دهنده موبایل

کارشناسی مهندسی نرم افزار

خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما