سامانه مدیریت خدمات شهری

از مهم ترین مراحل به ثمر رسیدن یک فعالیت و یا یک خدمت، پشتیبانی و نظارت مداوم بر آن مسئله است. این امر در خدمات شهری نیز اهمیت خاص خود را دارد. خدمات شهری، در چند بخش تقسیم شده که از عناوین اصلی می توان خدماتی که در فضای شهری صورت گرفته و کار های اداری مرتبط با شهرداری را نام برد. مشارکت مردمی یکی از موارد تسهیل امور مرتبط به نظارت و رفع اشکالات در خدمات شهری می باشد.
اپلیکیشن شهرِمَن نمونه ای جامع برای مشارکت شهروندان و متقابلا ایجاد زمینه بررسی روند ارائه خدمات شهری و رضایت مندی شهروندان می باشد. این برنامه شامل دو قسمت موبایل و وب می باشد. اپلیکیشن موبایل توسط شهروندان استفاده شده و در آن علاوه بر امکان گزارش دهی و پیگیری یک مسئله یا مشکل ( مانند مشکلات در فضای سبز، ترافیک، زباله، نخاله های ساختمای و … )، امکان اضافه کردن قابلیت هایی نظیر درخواست ملاقات با شهردار و صندوق انتقادات و پیشنهادات و… را دارد.

ویژگی های اپلیکیشن موبایل:

 

 

• امکان ایجاد چندین سطح دسترسی
>> سطح دسترسی مدیرسیستم / مسئول دفتر / مسئول روابط عمومی
>> سطح دسترسی کاربر رسیدگی به درخواست ها (متناسب با هر دسته بندی)
• تحلیل آماری اطلاعات و مکان گزارش ها
>> به تفکیک وضعیت ( در حال بررسی / بررسی شده)
>> به تفکیک دسته بندی ( زباله / فضای سبز / نخاله های ساختمانی و … )
>> اطلاعات آماری گزارش های ثبت شده و درحال بررسی و تعداد شهروندان گزارشگر
• درگاه مدیریت گزارش ها
>> قابلیت جستجو و تفکیک بر اساس وضعیت ( در حال بررسی / بررسی شده) و دسته بندی ( زباله / فضای سبز / نخاله های ساختمانی و … )
>> امکان تغییر وضعیت (جهت ارجاع به کارتابل دیگر کاربران واحد ها) و اضافه کردن نظر کارشناس
• مدیریت درخواست های ملاقات با شهردار توسط کاربر مسئول دفتر
>> قابلیت جستجو بر اساس تاریخ ثبت شده
>> امکان اضافه کردن تاریخ ملاقات و توضیحات کارشناس و ساعت ملاقات
>> مشاهده جزئیات درخواست شامل اطلاعات هویتی درخواست کننده / علت درخواست و …
• مدیریت انتقادات و پیشنهادات توسط کاربر روابط عمومی
>> مشاهده و پاسخ به انتقاد و یا پیشنهاد
• مدیریت اعلانات توسط کاربر روابط عمومی
>> اضافه، حذف و مدیریت تصاویر تابلو اعلانات
• مدیریت اعضاء
>> امکان ویرایش پروفایل (تغییر شماره همراه و تغییر رمز عبور)
>> اضافه، حذف و تعیین سطح دسترسی کاربران سامانه
• هویت سنجی و امکان ارسال رمز یکبار مصرف پیامکی جهت ورود به سامانه
• امکان اعلان و رهگیری پیامکی با هر تغییر وضعیت در گزارش ها، درخواست ملاقات، انتقادات و پیشنهادات به شهروندان

 

خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما