طراحی پرتال سازمانی بنیادخاتم (تحول اجتماعی)

طراحی پرتال سازمانی بنیادخاتم (تحول اجتماعی)

توضیحات:

قرارگاه مردمی تحول اجتماعی در سال 1397 با هدف تلاش در جهت تحقق پیشرفت، عدالت و مقابله هوشمند با آسیب های اجتماعی و همچنین بستر سازی جهت نقش آفرینی مردم در حاشیه شهر ایجاد شد و در سه حوزه پیشگیری از آسیب ها، مقابله با آسیب ها و توانمند سازی و بازآفرینی فرهنگی اجتماعی حاشیه شهر فعالیت خود را در چهار استان آغاز کرد. اکنون بعد از گذشت دو سال قرارگاه تحول اجتماعی در 19 استان به فعالیت خود ادامه می دهد.

هدف:

تلاش در جهت تحقق پیشرفت، عدالت و مقابله هوشمند با آسیب های اجتماعی و همچنین بستر سازی جهت نقش آفرینی مردم در حاشیه شهرسکوی اجرا:

CODEIGNITER_ LINUX_ SPA _ MVC

رنگ بندی سایت:

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما