تیم ما

احسان بهروش

مدیر عامل

کارشناس ارشد نرم افزار

میلاد مهدیانی

مدیر بازرگانی و فروش

کارشناس مدیریت

احسان پاکرو

مدیر فنی و برنامه نویس

دکترای نرم افزار

نرگس نجفی

مدیر امور اداری و داخلی

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

سید صادق سیدی

برنامه نویس و توسعه دهنده وب

کارشناس علوم کامپیوتر

کامیار مهدیانی

توسعه دهنده موبایل

کارشناس مهندسی نرم افزار

خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما